Monika Szychta
Monika Szychta

Dr n. med.

Lekarz medycyny estetycznej, specjalista pediatra, w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z alergologii. Ukończyła Uniwersytet Medyczny w Łodzi w 2008 roku. Od 2009 roku pracuje jako starszy asystent w Klinice Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie. W 2013 roku uzyskała tytuł doktora nauk medycyny w dziedzinie gastroenterologii. Wiedzę w zakresie medycyny estetycznej zdobywała w Międzynarodowym Centrum Kształcenia Medycyny Anti-Aging w Warszawie.

Oprócz pracy klinicznej jest zaangażowana w rozwój naukowy. Swoją wiedzę nieustannie pogłębia poprzez czynny udział w międzynarodowych i krajowych konferencjach poświęconych tematyce gastroenterologii, alergologii, hepatologii i żywienia dzieci.

Aktywna mama 4-latki, promująca zdrowy styl życia i medycynę Anti-Aging.

Paweł Szychta
Paweł Szychta

Prof. nadzw. dr hab. n. med.

Specjalista chirurgii plastycznej, rekonstrukcyjnej i estetycznej. Ukończył studia na Wydziale Lekarskim uzyskując z wyróżnieniem najpierw dyplom lekarza, a potem stopień doktora nauk medycznych. Tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych został mu nadany przez Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Uzyskał tytuł „profesora nadzwyczajnego” w Klinice Chirurgii Onkologicznej i Chorób Piersi Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi. Obecnie pracuje w Klinice Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej Uniwersyteckiego Szpitala nr 1 w Bydgoszczy.

Doświadczenie zawodowe zdobywał na licznych stażach klinicznych w Polsce, Wielkiej Brytanii, Belgii i USA. Jest członkiem towarzystw naukowych, m.in.: Polskiego Towarzystwa Chirurgów Plastycznych, Rekonstrukcyjnych i Estetycznych, General Medical Council w Wielkiej Brytanii. Finalista „Supertalentów w medycynie 2015”, „Złotego Skalpela 2016” i zdobywca wielu międzynarodowych nagród i wyróżnień w Wielkiej Brytanii i USA.

W swojej karierze medycznej opiera się o najnowocześniejsze techniki operacyjne z zakresu medycyny estetycznej. Jako pierwszy w Polsce wykonał zabieg rekonstrukcji piersi po mastektomii, gdzie do odtworzenia utraconej piersi wykorzystał drugą, zdrową pierś pacjentki.

Wojciech Szychta
Wojciech Szychta

Dr n. med.

Lekarz medycyny estetycznej, kardiolog. Ukończył Uniwersytet Medyczny w Łodzi w 2008 roku, a w 2013 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych w zakresie medycyny, specjalność kardiologia. Wiedzę i umiejętności z zakresu medycyny estetycznej zdobywał w Międzynarodowym Centrum Kształcenia Medycyny Anti-Aging w Warszawie. Uczestniczy aktywnie w kursach, warsztatach i kongresach, co pozwala na nieustanne doskonalenie się w nowoczesnych metodach profilaktyki i leczenia.

W praktyce zawodowej stawia na profilaktykę zdrowotną oraz walkę z oznakami starzenia. Jest autorem i współautorem wielu prac naukowych oraz rozdziałów do monografii. Członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Pasje: medycyna estetyczna, propagowanie zdrowego stylu życia i zasad medycyny przeciwstarzeniowej, a w wolnych chwilach nurkowanie oraz jazda na nartach.

Scroll To Top